Tillbaka till hemsidan

Vetenskapsmannen Jesus.

 När Jesus gick omkring här på jorden sade han:" När Människosonen återvänder skall en del befinna sig ute på åkern, andra skall ligga i sängar. Av detta har jag förstått , att det skall vara dag på en del ställen på vår jord samtidigt som det skall vara natt på andra ställen. Jag har uppfattat det så, att när det blev mörkt måste man gå hem med sina gräftor. Man hade inte traktorer eller arbetade under ljusa vårnätter som vi här uppe i norden. Detta som Jesus sade var mycket svårt att förstå för den tidens människor. De hade blivit lärda genom den tidens vetenskapsmän( Platon, Aristoteles) att jorden var en pannkaka. Man hade den geocentriska världsbilden, varvid jorden utgjorde världens centrum. Solen gick upp i öster och ned i väster. Det var alltså dag för samtliga människor på jorden. När solen sedan befann sig under pannkakan var det natt för alla. Denna teori höll man fast vid ända till Luthers tid. Alltså helt nyligen har man kommit underfund med att jorden är en boll, som vrider sig runt sin axel. När Galileo Galilei, som för övrigt var en djupt religiös person framställde denna teori i mitten av 1400-talet, måste han gå från norra Italien ända till Rom för att avsvära sig den falska läran. Jesus visste denna sak, fastän vetenskapsmännen påstod att jorden var en pannkaka. När jag sade detta till en viss person, försökte han göra en vits av det hela och sade:" Ser du, det var så att Jesus var en astronaut och han kom med sin farkost hit och for härifrån med samma farkost. Därför såg han att jorden var en boll. Han trodde inte på Jesu död eller uppståndelse.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.