Tillbaka till hemsidan

Rättfärdiggjord

Jesus blev rättfärdiggjord när han hade fullgjort den uppgift, som han hade kommit för, nämligen att lida och dö för människornas synder, utan att falla i synd. Detta skulle ske på korset. Han trädde inte in i något nytt existenssätt när han uppstod, utan var precis densamma  som han alltid och oavbrutet hade varit sedan han föddes av Fadern före all tid. Denna gudomliga kropp, lik Faderns, var han aldrig borta ifrån. Han förklarades fri från synd redan på korset. Han hade inte fallit i synd, fastän han bar människornas synder. Han blev därför rättfärdigförklarad redan på korset. I triumf nedsteg han i dödsriket såsom andligen levande. Han var därför i dödsriket(de andligen dödas rike) olik de andra och därför kunde  dödsriket inte behålla honom. Försoningsverket blev slutfört, när Jesus sade:" Det är
fullbordat.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande