Tillbaka till hemsidan

Guds verktyg.
I johannesevangeliet står det:" I begynnelsen var Ordet och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till och utan det har intet blivit till som är till.
 Guds Ord är verksamt. Det äger myndighet och makt. När Jesus-fostret blev till i Marias kropp var det därför genom Guds Ord som det blev till. Gud använde sig av detta verktyg. Han behövde inte avla. Gud sade:" Må Maria bli gravid och hon blev gravid. Vi har ingen möjlighet att sätta oss upp emot Guds Ord. Gud sade:" Varde ljus och det vart ljus. Detta verktyg är starkare än ett tveeggat svärd. Härigenom kan jag ej omfatta den formulering som fransmannen använde i Apostoliska trosbekännelsen "avlad av den Heliga Anden." Detta strider emot Gabriels ord:" För Gud är ingenting omöjligt." Gud har sitt kraftfulla verktyg, sitt Ord. Genom det har allt blivit till som är till.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande