Tillbaka till hemsidan

Domslut

 Det är en del, som påstår, att de som blir frälsta genom Guds nåd inte skall bli dömda. Men då skulle de ju inte få evigt liv.  Det är genom domen, som de får evigt liv. Dessa längtar verkligen efter att få bli dömda. Jag kan se hur de beder:" Jesus kom, Jesus kom! Genom dessa böner skall Herrens dag tillkommelse påskyndas. De skall säkert påverka vår himmelske Fader, som har hand om denna sak. Jag kommer här att tänka på liknelsen om den man, som skulle fara utomlands. Före detta delade han med sig av sin egendom åt sina tjänare. Åt en gav han fem pund , åt en annan gav han två och åt en tredje ett pund att förvalta. Sedan var han lång tid borta, men kom omsider hem och höll räkenskap med sina tjänare. Då kom han fram som hade fått fem och sade:" Se du gav mig fem pund. Fem andra pund har jag vunnit med dem. Hans herre sade då till honom:" Rätt så du trogne och gode tjänare. I ringa ting har du varit mig trogen. Jag skall sätta dig över mycket. Sedan kommer domen:" Gå in i din Herres glädje." Samma hände även den som hade fått två pund. Den som hade fått ett pund sade att hans Herre var sträng och ville skörda där han inte sått. Hans Herre beskyller honom för att vara lat och domen blir:" Kasten den oduglige tjänaren ut i mörkret här utanför. Jag ser i denna liknelse Jesus själv. Han har gett oss pund ,hans ord, att förvalta. Han har varit lång tid borta, men skall återkomma och hålla dom. En del skall han döma till evigt liv andra skall han döma till evigt straff. Det  är alltså inte fråga om en världslig domstol. Där utmätes endast straff. Vid Jesu domstol är det å ena sidan fråga om belöning och å andra sidan om betraffning.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.