Tillbaka till hemsidan

Gjord till synd.
 I Jes.53:4 står det:" Men det var våra krankheter han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höllo honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad.
 Jesus ansågs av judarna, fariseerna och de skriftlärda som syndare som förtjänade döden. Han blev av människorna gjord till synd, fastän Gud höll honom som syndfri och krönte honom med ära och härlighet. När Guds Son vid den nionde timmen övergav människan Jesus var det för försoningsuppgiftens utförandes skull, som skulle utföras av en människa. Det var ju människan som hade dragit synden över människosläktet. Det var människan som stod i skuld till Gud. Gud ( Guds Son ) hade inte gjort fel. Därför var det människan som skulle betala priset. Skulden skulle betalas av en människa. Guds Son stod inte i skuld och skulle därför inte heller behöva betala. Det var denna människa Jesus som skulle ge detta blodsoffer. Under de svåraste förhållandena när blodet flöt skulle han förbli Gud trogen och lydig. Även då när Guds Son,  som ständigt hade varit med honom skulle överge honom vid den nionde timmen skulle han förbli Gud trogen. Denna korta tidsperiod, som står omtalat i psalmerna var tiden mellan Jesu rop:" Min Gud, min Gud framtill den tid då han sade:" Det är fullbordat." Kanske en halv timme. Det var emellertid tillräckligt lång för Gud att inse att det trots allt fanns åtminstone en människa som hade förblivit honom trogen under de mest svåra förhållandena. För denna enda människas lydnads skull blev människosläktet försonat med Gud.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande