Tillbaka till hemsidan

Guds frälsningsplan.

 Eftersom människan hade blivit lurad och fallit i synd, så betydde det skilsmässa från Gud. Gud har likväl alltid älskat människan och ville försona människan med sig själv. För att kunna göra detta måste han sända sin Son i  mänsklig gestalt. Han skulle ställa fram en människa , som gjorde allting rätt. Jesus var på grund av sin gudomliga natur syndfri. Det som Jesus fruktade för i Getsemane var om han som människa skulle förbli syndfri. Han skulle ju utföra frälsningsuppdraget genom sin mänskliga kropp utan att få förlita sig på sin gudomliga natur. Han förblev
syndfri och dog inte andligen, fastän han dog fysiskt. Det Jesus var rädd för var egentligen inte den fysiska döden. Det var om lidandet, som han skulle utstå skulle förleda honom att avstå. Detta hade han ju makt till på  grund av sin gudomliga natur. Då skulle det ha betytt, att han inte längre var människa, utan att skulle ha övergått i den gudomliga kroppen. Då skulle det ha helt misslyckats, detta att ställa fram en syndfri människa. Han skulle helt och hållet ha misslyckats med sitt uppdrag. Han fick alltså inte använda sig av sina gudomliga möjligheter, ty detta har ju heller inte en människa. När han förblev syndfri hade han även vunnit över den andliga dödens tilltänkta grepp på honom. Detta var ju anstiftat av djävulen. Därför kan vi säga, att det var redan när han dog den fysiska döden som han hade vunnit över syndens, dödens och djävulens grepp. Emellanåt kan man läsa, att många tror, att det var först på påskmorgonen som han vann över döden. När Jesus sedan dog den fysiska döden och övergick i den gudomliga kroppen  kunde han inte längre falla i synd, eftersom Gud aldrig syndar. Försoningsverket var slutfört, när Jesus sade:" Det är fullbordat." Likväl var det genom den mänskliga kroppen, som han skulle försona människan med  Gud. Det säger Paulus i brevet till Timoteus, 1Tim.2:5. Ty en enda är Gud och en enda är medlare mellan Gud och människor, en människa Kristus Jesus.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.