Tillbaka till min hemsida

Domens dag                                       

Kristna människor och i synnerhet troende har väl alla kommit i kontakt med benämningen domens dag. Nu har jag uppfattat det så, att Jesus, som är domaren skall döma alla människor, både levande och döda, andligen levande och andligen döda. Vilka äro dessa som är andligen  levande? Det är dessa som övergick  från döden till livet i andlig bemärkelse och som Jesus förde till paradiset precis på samma sätt som han förde  rövaren på korset, den som kom till tro. Där skall dessa vara till uppståndelsens dag. Då skall han kalla dem utur paradiset att stå framför honom. Då skall han döma dem att gå till olika himlar som är olika  i skönhet allt efter deras gärningar. Paulus hade en uppenbarelse att han blev uppryckt ända till den tredje himlen. Den är många gånger skönare än den första och andra himlen. Lärjungarna visste även att det finns många himlar. Jesus sade :" Ii min faders hus finns många boningar. Om det inte finns rum går jag bort för att bereda rum." Detta sade han därför att det skulle beredas enskilda rum för var och en. Himlen är inte likt paradiset en stor sal. Himlen är ett allomfattande namn för alla dessa himlar. Även om himlarna är olika beträffande skönhet är de likväl likartade.

Paulus kommer kanske till den tredje himlen. Vi vanliga troende får väl vara glada om vi kommer till den första himlen, den minst sköna. Vi är likväl inte avundsjuka på de som kommer till bättre himlar, ty i himlen finns det ingen avundsjuka, som är så vanligt här på jorden t.o.m. bland de kristna. Jesus indelade människorna i får och getter. Om vi i stället skulle använda oss av modernare begrepp tror jag inte att vi gör något fel. I många städer i vårt land har vi trafikljus. Vi kan säga att den röda färgen må beteckna de som skall gå bort till evigt straff och den gröna färgen de som skall gå bort till evigt liv. Då är det inte fråga om en enda grön färg utan ett otal gröna färgnyanser. Alla dessa med grön färgnyans är de som blir frälsta genom Guds nåd. De skall likväl bli dömda på olika sätt allt efter sina gärningar. De skall komma till olika rum . De skall även se på sig själva och förstå att de har blivit rättvist dömda.  Jesus säger i Joh.5:24:"Sannerligen säger jag eder. Den som hör dessa mina ord och tror honom som har sänt mig har evigt liv och kommer inte under någon dom utan har övergått från döden till livet. Strider då detta ord med att han skall döma en del till evigt liv? Jag tror det inte. Jesu domstol är inte lik en världslig domstol. I en sådan blir människor dömda till bestraffning.  Vid Jesu domstol blir visserligen en del dömda till bestraffning andra blir dömda till belöning. Utan denna dom skulle inte Guds barn få någon belöning. Att komma under domen avses att bli bestraffade genom domen.                                                                

        Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.