Tillbaka till hemsidan

Försoningslära.
 Gud är på sätt och vis subjektet,  eftersom det var han som arrangerade försoningen. Likväl var det den av Gud frambringade människan Kristus Jesus, som skulle försona människor med Gud. Det var alltså Jesus som var subjekt och människan, som var objektet för försoningen. Människan skulle förändras så att Gud kunde godkänna henne. Gud är från tid till annan oföränderlig. Han är idag lika vred över synden som han var före Jesu födelse.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande