Tillbaka till hemsidan

Ord av Paulus.

 Paulus skriver i Gal.1:8 :" Om en ängel från himmelen förkunnar evangelium i strid mot  vad vi förkunnat för eder så vare han förbannad. Det är ganska kraftigt uttryckt tycker jag. En ängel, som befinner sig i himmelen och alltså inte har blivit utkastad är ju en Herrens tjänsteande, som inte sätter sig upp emot Guds vilja. I Hebr.
1:14 läser jag:" Äro de icke allesammans tjänsteandar, som sändas ut till tjänst för deras skull som skola få frälsning till arvedel? De förkunnar inte i strid mot Guds vilja. Endast de som har blivit utkastade på grund av sitt agerande har blivit onda andar och kan förkunna ett fördömligt evangelium. Varför då denna kritik? Paulus var i mitt tycke den allra främste att förkunna evangeliet. Likväl kan Paulus inte ersätta Jesus i mitt hjärta.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.