Tillbaka till hemsidan

Min Gud, min Gud.

 Jesus sade på korset:" Min gud, min Gud varför har du övergivit mig. Detta uttryck har man missförstått. Fadern var alltid där. Jesus ber ju:" Fader förhärliga mig."  Då kommer det en röst ifrån himmelen:" Jag har förhärligat dig och jag kommer att förhärliga dig." Fadern var ständigt närvarande. Men varför Jesus säger på det här sättet beror på den omständigheten, att Jesus alltid vände sig till sin Fader. Vi ser det till exempel när Jesus uppväcker Lazarus. När de sen kom till graven sade Jesus:" Lyften undan stenen." Då sade Marta:" Men Herre , han luktar redan." Då sade Jesus:" Sade jag dig icke om du trodde skulle du få se Guds härlighet." Då lyfte de undan stenen. Då lyfter Jesus upp sina ögon mot himmelen och han säger:" Fader jag tackar dig för att du alltid har hört. Jag visste ju från början, att du alltid  hör mig, men för människorna som står här säger jag detta, att de skall förstå att det är du som har sänt mig. Vi ser här att Jesus alltid vände sig till sin Fader. Om vi studerar skillnaden mellan detta när Jesus blev av Anden förd ut i öknen och perioden mellan Getsemane och döden på korset så är det en stor  skillnad. Fadern hade ju varit med honom. Men nu skulle Jesus utföra frälsningsuppdragets slutfas helt allena. Fadern var där, men han skulle inte delta i jobbet. Detta som Jesus utförde helt allena gav honom titeln världens Frälsare. Men Fadern hade gett honom makten att göra det. Därför tillkommer namnet Frälsaren endast Jesus i gudomen. Jag är en person med ögon och öron. Jag har ögon att se med och öron att höra med. Om jag blir fullständigt blind, så kan inte öronen överta ögonens uppgift. Jag kan då inte läsa tidningen med öronens hjälp. Här ser vi den stora uppgiften Jesus har genom att vara världens Frälsare. Denna uppgift tillkommer endast honom i gudomen. Förrän Jesus dör säger han:" Fader i dina armar  överlämnar jag min ande. Om nu inte Fadern var där skulle hans ande har försvunnit i tomma intet. Då skulle Jesus inte längre finnas.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.