Tillbaka till hemsidan

Återuppväckelse.

 Det har sagts:" När Fadern återuppväckte Kristus från de döda, så förklarade han genom denna akt, att människornas alla synder var fullkomligt sonade genom Kristi död och att människorna nu aktades rättfärdiga inför den gudomliga tronen.

 Jag har förstått, att Jesus var beständigt Uppståndelsen och Livet, att han var vaken mellan döden och uppståndelsen och att det inte var först på påskmorgonen som Gud försonade sig med människorna utan att de skedde på korset, när Jesus sade:" Det är fullbordat." Jag har inte förstått att det var fråga om någon akt, någon förändring av hans tillstånd såsom Uppståndelsen. Jesus var före sin död på korset Uppståndelsen och Livet. Han var i den fysiska dödens stund fortsättningsvis Uppståndelsen och Livet och han var även på påskmorgonen Uppståndelsen och Livet. Det var alltså inte fråga om någon akt.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.