Tillbaka till hemsidan

Oföränderlig Gud.
 Gud är från tid till annan oföränderlig. Gud är idag  lika vred som han var före människan Kristus Jesu försoningsdöd. Hans vrede över synden har inte förändrats. Därför var det människan, som skulle bli förändrad. Hon skulle genom tro och förtröstan på Försonaren bli så förändrad, att Gud kunde genom Kristus Jesus godkänna henne.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande