Tillbaka till hemsidan

Tillstånd.
Det står. att han dödades när han befann sig i förnedringens tillstånd. Hur skall man förstå detta? Vi skall ju älska Gud av allt vårt förstånd. Han ville ju också att vi skulle förstå ordet och han framförde liknelser i detta avseende. Det är ju människor som är förnedrade syndiga varelser. Jesus var inte någon syndare och var därför aldrig förnedrad inför Gud. När han vid den nionde timmen var övergiven av Guds Son och allena såsom människa skulle möta djävulen, en historisk händelse som står omtalat i psalmerna och som Jesus visste om i Getsemane, då var han inte förnedrad. Han lät sig inte frestas av djävulen, som ansatte honom hårt. Han var ju då en sårbar människa. Han förblev den Gud (Guds Son) trogen som hade övergett honom. Gud berömde honom även för denna säregna tro och lydnad. Gud sade kanske( du har rätt att kritisera mig):" Det finns åtminstone en människa som har förblivit mig trogen under de mest svåra förhållandena." För denna enda människas lydnads skull har Gud försonat hela människosläktet med sig.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.