Tillbaka till hemsidan.

Uppståndelsekroppen.

 Nu är det så att många kristna har den uppfattningen att hela den här kroppen, som jag har här i livet övergår i uppståndelsekropp. Det är då fråga om en fullständig metamorfos. Jag vill ta det typiska exemplet på  metamorfos, nämligen fjärilen. Fjärilen lägger ägg, ägget övergår till larv, larven till puppa, puppan till den fullt utvecklade fjärilen. Alltså hela larven övergår till puppa. Men så är det inte med människan. Jag tror därför inte på metamorfos vad beträffar människokroppen. Hela min kropp, som jag har här skall inte övergå i uppståndelsekropp. När jag dör den fysiska döden kommer en del av mig, anden, att stiga ut ur kroppen. Den själiska kroppen går förgängelsen till mötes utan att uppstå. Min ande däremot blir överklädd  med den himmelska hyddan, som Paulus säger( 2Kor.5). Det uppstod alltså en helt ny kropp, likväl på så sätt, att min ande överflyttades i den nya kroppen. Det är just denna kropp, som skall uppstå på uppståndelsedagen. Identiteten,  som befinner sig i anden är alltså densamma i den själiska kroppen som i den andliga kroppen. Jag skall alltså vara samma person men med ett annat utseende.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.