Tillbaka till hemsidan

Obefläckad tillblivelse.

 Tidigare hade jag skrivit om obefläckad avlelse.  Likväl bör inte ordet avlelse användas i detta sammanhang. Jesus-fostret blev till av enbart Gud som är obefläckad. Obefläckad var den fastän Maria inte var obefläckad.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.