Tillbaka till hemsidan

Guds vrede.

 Det har sagts, att Guds vrede har förbytts i kärlek. Det kan ju inte vara så, eftersom Gud är oföränderlig. Guds vrede i dag är densamma, som den var före Jesu död på korset. Gud sände inte sin Son i världen för att han skulle bli förändrad beträffande vreden. Gud förändrades inte när Jesus dog på korset. Han sände sin Son i världen för att människan genom tron på Jesus skulle bli förändrad och godkännas av Gud.Men i dag är Gud lika vred på synden som han alltid har varit. Detta beror på att många inte kan se skillnaden mellan människan och den synd, som hon ådragit sig. Han älskar människan, men inte den synd hon ådragit sig. Gud är alltså vred, men älskar människan. Han är alltså inte vred på människan utan på synden. Gud blev inte försonad(förändrad), utan försonade människan med sig själv, vilket betyder att han godkände människan för Kristi skull. Guds inställning till synden är alltså densamma, fastän Jesus dog på korset. Gud gav försoning åt alla som en gåva, men alla blir inte försonade eftersom de inte tar emot denna gåva.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande