Min hemsida handlar om kristen tro och livsåskådning. Tillbaka till hemsidan

Tillbaka till hemsidan

Änglarna.

 I min bibel står det att Gud är en ande. Jag har likväl förstått det så, att han är en andlig varelse med kropp. Om han inte skulle ha kropp, skulle han vara en ond ande. När Gud skapade änglarna gav han dem kroppar. Lucifer( morgonstjärnan) var säkert en underbar ängel. Men han satte sig upp emot Gud. Han ville ta makten av Gud. Likväl är det så, att Gud har större makt än de, som han skapat. Därför blev denne Lucifer (djävulen) tillsammans med de änglar, som hade lierat sig med honom kastade ut ur himmelen. Dessa som hade befunnit sig i himmelen hade då haft kroppar. De förlorade emellertid nu sina kroppar. Dessa onda andar kände igen Jesus eftersom de i ett tidigare skede  hade varit tillsammans med Jesus i himmelen. De sade:" Har du kommit för att förgöra oss?" Vad skulle detta ha betytt för dem? De skulle ha blivit kastade i helvetet helt förintade. Jesus gjorde emellertid inte detta. Detta skall ske i framtiden efter den strid, som skall utkämpas mellan djävulen, hans änglar och Jesus. Då skall dessa bli kastade i  helvetet.
 De änglar i himmelen som åtlyder Guds befallningar skall behålla sina kroppar. Gud sänder dem emellanåt utanför himmelen. Då behåller de sina kroppar, eftersom de är sända på uppdrag av Gud. Många kan få änglar till gäster utan att alls veta det.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.