Tillbaka till hemsidan

Förnedring.

 Jag läste:" Detta innebär, att Jesus dödades när han befann sig i  förnedringens tillstånd, men gjordes levande i ett tillstånd där han är fri från lidande (härlighetens tillstånd) .
 Jag har svårt att omfatta detta påstående, att Jesus skulle ha befunnit sig i ett förnedringstillstånd. Även när han ropade:" Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig", är det för att vi skall förstå, att Gud inte skulle hjälpa honom mot djävulen, utan han skulle som människa möta djävulen allena. Denna korta tidpunkt som inte var en timme skulle han för Gud bevisa, att det var möjligt för människan Kristus Jesus, att allena möta djävulen utan att falla i synd och han skulle därigenom bli Försonaren. Han fortsatte i tro på Gud, fastän han inte skulle få ha någon kontakt med Gud. I denna svåra stund tänkte han säkert på det ord, som han hade fått höra från himmelen när han bad Fader förhärliga ditt namn. Då hade det kommit en röst från himmelen:" Jag har redan förhärligat det och jag kommer att fortsättningsvis förhärliga det genom dig". Då förstod Jesus, fastän det syntes som om Gud inte skulle vara där, han likväl var närvarande och han kunde med fullt förtroende överlämna sin ande åt Fadern.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande