Tillbaka till hemsidan

Domaren Jesus.

 Min uppfattning är att Gud alltid är vaken. Det står visserligen att Gud vilade på den sjunde dagen. Men jag tror inte att Gud sov. Andliga varelser behöver inte sömn. Det är den köttsliga kroppen, som behöver sömn. När Jesus dog den fysiska döden betydde det att den mänskliga kroppen dog. Den gudomliga kroppen förblev levande eftersom Gud är odödlig. Jesus ingick inte i något sömntillstånd när han dog. Han var på grund av sin gudomliga natur vaken och verksam. Han hade en gudomlig kropp. Om han inte skulle ha haft kropp när han dog skulle han inte kunnat vara med rövaren i paradiset. Han skulle i så fall varit en ond ande. Onda andar, lik Lucifer, som förlorade sin änglakropp, kan inte komma in i Guds paradis. Man kan ju fråga varför Jesus för troende människor till paradiset när de dör och inte till himlen, när han vet att de i ett senare skede skall komma till himlen. Det är därför att han inte har rätt därtill. Vår himmelske Fader har visserligen gett Jesus makt att vara världens domare. Likväl måste han följa vissa regler för att utöva domaryrket. I ett demokratiskt samhälle idag måste även en domare följa lagen, han kan inte döma hur som helst. Jesus har inte rätt att på förhand döma en del till himlen andra till helvetet. Allt måste ske på domens dag. Då skall han döma alla. Jesus träffade på en man, som var utsatt för onda andar. Dessa ropade:" Vad gör du här, du Guds Son?" Har du kommit för att förgöra oss? De kände Jesus. De hade i ett tidigare skede varit änglar, men de hade satt sig upp emot Gud. De blev utkastade ur himlen, de förlorade sin änglavärdighet och blev onda andar. När de sade:" Har du kommit för att förgöra oss, så betydde det :" Har du kommit för att döma oss och kasta oss i helvetet?" Det gjorde inte Jesus. Han hade inte rätt att döma dem på förhand.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.