Tillbaka till hemsidan

Petrus.
Jesus sade en gång till Petrus:" Vad kommer det dig vid , att Johannes lever kvar när jag kommer? Detta gick ut bland lärjungarna, som trodde , att Johannes skulle leva kvar till den yttersta dagen. Så var inte fallet. Det betydde, att Petrus skulle lida och dö martyrdöden, medan Johannes skulle leva till hög ålder i Efesus och skulle undgå martyrdöden. När Petrus dog då kom Jesus  (Guds Son) och förde honom till paradiset. Då levde Johannes i Efesus. Vad hade det då för betydelse för Petrus?  Det viktigaste för Petrus var att han blev förd till paradiset. Att Johannes då levde i Efesus hade ingen betydelse för Petrus.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande