Tillbaka till hemsidan.

Övernaturligt.
Varför skulle Gud frambringa denna människa Jesus Kristus i Marias kropp. Det var för att han skulle vara vår Frälsare. Ängeln  sade:" Du skall giva honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder." Just därför blev människan Jesus av Gud frambringad i Marias kropp. Detta skulle ske på ett övernaturligt sätt. Maria förstod det inte. Hon sade:" Jag vet inte av någon man." Det var helt naturligt att en kvinna inte kan bli gravid utan genom att avla. Ängeln Gabriel sade:" Helig Ande skall komma över dig och den Högstes kraft skall överskygga dig." Här har vi svaret på hur det skulle ske, genom den Högstes kraft. Det kan naturligtvis vara svårt att förstå, men det är Guds ord. Därför så var Guds Son inneboende i fostret. Vi kan därför säga att Maria bar och födde människan Jesus, i vilken bodde Guds Son. När man använder uttrycket gudaföderska, så tänker man, att i människan Jesus, som hon födde bodde Guds Son. Men hon var inte upphovet till Guds Son och kan därför inte kallas  Guds Moder. Guds Son godkände henne inte som sin Moder. Guds Son visste, att han var till före all tid. Maria var inte släkt med Jesus. fastän han föddes till världen genom henne. Jesus-fostret blev till enbart genom Gud.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.