Tillbaka till hemsidan

Ateistisk uppfattning.

Jag har läst:" Om det verkligen skulle vara så att Sonen, den inkarnerade, hade övergått till att efter uppståndelsen framträda som ande, då skulle han ha "upplösts" och upphört att existera. Detta skulle innebära Gud som är en ande med andlig kropp verkligen för länge sedan har upplösts och upphört att existera. En tydlig ateistisk uppfattning.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.