Tillbaka till hemsidan

Jesu giftermål

 När människan Kristus Jesus gick omkring på vår jord, så var Guds Son ständigt med honom. Allt vad Jesus sade, bergspredikan och undervisning, samt allt vad han gjorde, botade sjuka uppväckte döda, drev ut onda andar bespisade 5000 män förutom kvinnor och barn och mycket annat, då var det Guds Son som genom människan Kristus Jesus gjorde detta. Det var alltså inte människan som gjorde det. Det såg bara så ut. Han titulerar Gud med Fader. För en kort tid kanske en halv timme skulle han vara enbart människa. Denna historiska tidsperiod som  omtalas i Gamla Testamentet, i psalmer och bland profeter var då när han ropade:" Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig?" Han ropade inte:" Fader varför har du övergivit mig?" Fadern kan emellertid aldrig överge sin Son, eftersom Fadern och Sonen är oskiljaktigt förenade. När han sedan sade:" Det är fullbordat," då återvänder Guds Son och han säger: " Fader i dina armar anbefaller jag min ande."
 Nu påstås det, att Jesus skulle ha haft en hustru Maria Magdalena då när han gick omkring på vår jord. Då skulle det ha betytt, att det var Guds Son, som ständigt var verksam genom honom, hade gift sig med denna kvinna. Det är alldeles otänkbart. Om vi igen tänker på den korta tid som han på korset var enbart människa, då kan jag inte förstå att han där på korset under denna halvtimme skulle ha haft samlag med Maria Magdalena.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande