Tillbaka till hemsidan.

Helig Ande.
Att man på en del håll skiljer Jesu ande från den Helige Ande beror på omständigheten, att man inte har insett, att när Jesus gick omkring här på vår jord, så var Jesu ande liktydig med den Helige Ande. Han var syndfri. En  människa här i tiden är inte syndfri. Därför är inte hennes ande liktydig med den Helige Ande. När Jesus dog på korset då gick den Helige Ande ur den fysiska kroppen. Eftersom människan är en syndare är hennes ande skild från den Helige  Ande. När människan blir född på nytt, född av den Helige Ande, då tar den Helige Ande boning i människans ande. Så länge hon förblir i denna sin tillit och förtröstan är människans ande delaktig av den Helige Ande. För att den skall bli kvar bör vi dagligen förnyas, vilket betyder daglig bön, förtröstan och läsning av Guds Ord. När Jesus dog den fysiska döden, då dog inte den Helige Ande, som var i honom.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.