Tillbaka till hemsidan

Konkordieformeln

 I konkordieformeln(IX) står det, att Kristus verkligen nedstigit till dödsriket och omintetgjort dess makt över alla troende samt frälst dem från dödens och djävulens våld och från den eviga fördömelsen i helvetets svalg.

 Jag ställer mig frågande till denna formulering. Det är ju inte de troende, som kommer till dödsriket. De kommer genast när de dör, på samma sätt som rövaren, till paradiset. Men likväl har jag uppfattat det så att inte alla som kommer till dödsriket kommer till helvetet. En del låter sig renas genom dödsrikets luttringseldar. Detta är en mycket svår process. Djävulen är närvarande. Hans makt är inte fullständigt bruten. Jesus predikade i dödsriket livets evangelium för de i dödsriket andligen döda. Om någon låter sig renas så kommer Jesus att låsa upp dödsrikets dörr, ta denne bort och föra honom upp till paradiset. Jesus inte endast har dödsrikets nycklar utan han använder dem flitigt, kanske många gånger varje dag. I  Samuels bok står att Herren för ned i dödsriket och han tager upp därifrån. Denne Herren är densamme som den uppståndne Jesus (den gudomlige).

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.