Tillbaka till hemsidan

Arvsynden.
I Konkordieformeln I står det om arvsynden. Där står det:" Därför har Kristus återlöst och helgat denna mänskliga natur såsom sitt verk och från de döda uppväckt köttet. När det står, att han från de döda uppväckt köttet, så uppfattar jag det så, att detta avser, att jag blivit född på nytt. Jag kan ju inte tro på, att jag vid uppståndelsen skulle vara köttslig och falla ned på mitt ansikte och vara som död, när jag kommer inför Gud. Jesus lovade ju, att jag vid uppståndelsen skall vara som en ängel. Det kommer jag att förlita mig på.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.