Tillbaka till hemsidan

Sexuell.
 Gud gav sexualiteten som en gåva åt människorna för att de skulle föröka sig och uppfylla jorden. Men Gud och änglarna är inte sexuella. Därför är det svårt att förstå, att Gud (den Heliga Anden) någonsin avlade. Att avla betyder att ha könsumgänge. Följden kan bli att kvinnan blir gravid och bär på ett foster. Om Gud handlade på samma sätt som när en man och en kvinna avlar har jag svårt att föreställa mig. Maria hade svårt att förstå och hon sade:" Hur skall jag förstå detta jag vet ju inte av någon man."  Ängeln Gabriel sade:" Helig Ande skall komma över dig och den Högstes kraft skall överskygga dig."
 Man ställde upp en trosregel troligtvis på 200-talet. I denna står det om Jesus:" Han föddes av den Heliga Anden och jungfrun Maria. Eftersom denna trosregel på en del håll kallas den ursprungliga apostoliska trosbekännelsen och användes inom vissa ortodoxa kyrkor, ville man i Gallien skapa en klarare trosbekännelse. Det är denna trosbekännelse som användes av de flesta kristna församlingar  i västerlandet. I denna står det:" avlad av den Heliga Anden," vilket inte var någon lyckad formulering. Detta har skapat mycken förvirring inom kristenheten. Eftersom man har insett att att avla betyder att ha könsumgänge mellan mellan två, eftersom ingen kan avla  ensam, har man förstått, att även Maria avlade tillsammans med den Heliga Anden, vilket är föga troligt och det står ju inte i Bibeln. Vissa andra människor, som säger att Jesus var Josefs son frågar då:" Var det missionärsställning eller bakifrån, vilket de har rätt att fråga eftersom man påstår att det var könsumgänge. Jag har helt slopat denna av fransmannen påhittade formulering och håller mig till Gabriels ord. Eftersom Gabriel sade:" För Gud är ingenting omöjligt," så var det också för Gud möjligt att frambringa Jesus-fostret i Marias kropp utan att avla. Han kunde ha sagt:" Må Maria bli gravid och därvid blev hon gravid. Gud sade även:" Varde ljus och det vart Ljus." Har vi då ingen tro på Guds ords makt och myndighet. Om Gud säger en sak så är det så. Därför borde vi använda oss av Gabriels ord. Då borde ju " avlad av den Heliga Anden," bytas ut mot "blev till genom den Heliga Anden och den Högstes kraft.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande