Tillbaka till hemsidan.

Den uppståndne.
 När Jesus sade  dessa ord:" Jag är Uppståndelsen och Livet", då var det Guds Son som med Jesu läppar sade så. När Paulus skriver, att Gud uppväckte Jesus , så är min uppfattning, att det var Pauli bedömning. Paulus hade blivit halshuggen på Neros befallning år 64. Då hade ännu inte Johannes evangeliet skrivits. Det är ju där som det står dessa ord av Jesus till Marta. Visste Paulus, att Jesus hade sagt så? Därför tror jag, att man har en felaktig uppfattning. Guds Son som med Jesu läppar sade så, var ju Uppståndelsen och Livet från tidernas morgon och ständigt och alltid densamme. Nu anser många sentida kristna, i likhet med korinterna, att allt vad Paulus sade är Guds ord. Men vi vet ju, att Paulus måste undervisa dessa korinter som ansåg, att allt vad Paulus sade var Guds ord. Han sade till dem emellanåt:" Detta säger inte som det skulle vara från Herren, men det är min bedömning.. Han sade även:" Detta ger jag som ett råd, inte som en befallning. Hur är det då med Guds ord? När Gud talar, så säger han inte:" Detta råkade jag säga  som ett råd. Ni behöver ju inte alltid följa det." Så talar inte Gud. När Gud talar, så är det meningen, att vi skall följa hans ord.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.