Tillbaka till hemsidan

Jungfrufödelsen.

 Detta som skedde med Maria har alltid varit ett mycket känsligt diskussionsämne. Många är de som tror att Maria inte var jungfru. Man har på olika sätt försökt förklara bort det som ängeln Gabriel sade till Maria:" Helig Ande skall komma över dig, och kraft från den Högste skall överskygga dig; därför skall ock det heliga som varder fött kallas Guds Son. Man har förklarat att Maria visserligen var ung kvinna, men inte jungfru. Då finns det en viss möjlighet att Jesus-fostret skulle sist och slutligen ha haft en jordisk far. Det är onekligen svårt att veta på vilket sätt det skedde. Då kom man på den iden att den Helige Ande avlade. Vad betyder då detta? Det betyder att den Helige Ande hade könsumgänge med Maria. Gud hade alltså medhjälp (avlande) för att kunna frambringa Jesus-fostret i Marias livmoder. Detta strider emot ängeln Gabriels ord ( ord som vi måste uppfatta som förmedlade ifrån Gud) :" För Gud kan intet vara omöjligt." Detta betyder på samma gång, att det var möjligt för Gud att frambringa Jesus-fostret i Maria utan att avla. Hur detta riktigt skedde kan vara svårt att veta. Antagligen kan man tänka s ig, att Gud kom över Maria på ett sådant sätt, att han i Marias livmoder antog mänsklig gestalt och blev därigenom, förutom sin gudomlighet även mänsklig .Det var i varje fall inte något könsumgänge, utan ett verk enbart på Guds försorg.

                             Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.