Tillbaka till hemsidan

Gabriel.
Ängeln sade:" Helig ande skall komma över dig och kraft från den Högste skall överskygga dig; därför skall det heliga som varder fött kallas Guds Son." Vidare:" Ty för Gud kan intet vara omöjligt."
 Jag har någonstans läst, att människor i Frankrike på 400-talet avfattade den apostoliska trosbekännelsen, den som nu användes och som är den andra i ordningen. Den första avfattades troligtvis på 200-talet. I den nuvarande står det:" Avlad av den Helige ande och född av jungfrun Maria." I den första står det:" Föddes av den Helige ande och Maria."
 Avlad står inte alls i Bibeln. Att avla betyder att ha medhjälp, vilket strider emot ängelns ord :" För Gud kan intet vara omöjligt." Vi har inte rätt att bestämma hur Gud skulle handla för att Jesus-fostret skulle bli till. Gud kunde ha sagt:" Må Maria bli gravid och så var hon gravid. Gud sade även:" Varde ljus," och det vart ljus. Tror vi då inte på att Guds Ord har makt och myndighet. Gud hade inte könsumgänge med Maria. Därför är uttrycket avlad av den Helige ande en hädelse. Gud var inte så svag , att han behövde ha medhjälp. Han kunde frambringa Jesus-fostret i Marias kropp utan att avla.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande