Tillbaka till hemsidan

Apostolisk bekännelse.
 Vi tro ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria...
 Avlad står visserligen på ett ställe i 1917 års bibelöversättning, det är Matt.1:20. I Folkbibeln står det på detta ställe "blev till", vilket inte strider emot ängeln Gabriels ord till Maria:" Ty för Gud är inte någonting omöjligt." Om man däremot använder ordet avla i trosbekännelsen som betyder medhjälp får man den föreställningen, att Gud inte kunde klara av att frambringa Jesus-fostret utan medhjälp. Min uppfattning  är därför att ordet avlad borde ersättas med blev till. Vi har ju inte rätt att bestämma hur Gud skulle handla. I King James bibel står det "concieved", vilket jag har översatt med " blev till."

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande