Tillbaka till hemsidan

Kärlekens Gud.

 Vi har lärt oss, att vår himmelske Fader älskar oss. I min bibel står det, att kärlekens Gud hatar synden och högmodet. I predikningar hör vi emellanåt, att Gud hatar  synden. Det är ju sant. Likväl är det endast halva sanningen, eftersom Gud även hatar högmodet. Om vi har en känsla av att vi besväras av detta, så är det bättre att vi kastar ut vårt högmod än att vi går förlorade.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.