Tillbaka till hemsidan
Jag läste:" När Jesus säger på korset:" Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig"?,  skils Guds ande ifrån Jesu ande och Jesus dör andligt, vilket är en förutsättning för att Jesus skulle kunna dö fysiskt."  Detta skulle   innebära, att en andligen levande här i tiden aldrig kan dö fysiskt, vilket strider emot vad som sker. Även andligen levande  måste dö den fysiska döden. Vi skola alla dö (fysiskt) och sedan dömas. Om vi däremot tror, att Jesus måste dö andligen för att kunna dö fysiskt, hur är det då med oss? Eftersom vi är Jesu lärjungar och skulle alltså vara andligen döda för att kunna dö fysiskt, så skulle det innebära, att vi alla går till helvetet, trots allt predikande och kristen verksamhet. Vi predikar ju i våra kyrkor, att människor skall låta sig födas på nytt, att de om möjligen skulle vara andligen levande när de dör fysiskt.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.