Tillbaka till min hemsida

Maria-Jesu moder?

 

I den kristna litteraturen ser man emellanåt uttrycket Guds moder syftande på Maria .Hur var det då? Vad var det som egentligen hände? Maria var högt benådad och utsedd av Gud att bära och föda Jesus.

Jag vill här dra en parallell till vad som händer i våra dagar runt hela vår jord.Unga människor man och kvinna blir förälskade.De gifter sig.De vill ha barn-egna barn.De har samlag.Kvinnan blir gravid.De är lyckliga.Men så händer något tragiskt.Efter en tid,kanske fem veckor stöts fostret bort.De är chockade,men gör ett nytt försök och kvinnan blir åter gravid.De är förhoppningsfulla,men så händer samma sak.Fostret stöts bort.Kanske gör de ytterligare försök ,som slutar på samma sätt.Då har de förstått,att de inte kan få egna barn.De börjar då tänka på att adoptera barn.Men i länder tex  USA där det finns rika människor har man gått in för att göra provrörsfoster.Mannens spermier och kvinnans äggceller förenas i provrör.Man gör provrörsfoster.Det kan likväl inte fortsätta att växa här,utan det måste inplanteras i en kvinnas livmoder för att fortsätta att växa.Under tiden,kanske lång tid i förväg har man sökt en kvinna,som fött barn,undersökts av läkare och ansetts lämplig för att bära och föda barnet.Hon vill naturligtvis ha en stor summa penningar för att åta sig detta ansvar.I ett visst stadium insätts fostret i hennes kropp.Där utvecklas det helt och en dag föder hon barnet.I detta fall är hon inte mor till barn hon föder, nämligen dess biologiska moder.Det unga paret,vars könceller förenades är föräldrarna.Det händer alltså i våra dagar att kvinnor föder barn utan att vara barnens mödrar.

På samma sätt var det med Maria.Hennes äggceller deltog aldrig i skapandet av Jesus-fostret,ej heller hade Gud samlag med Maria.Gud insatte Jesus-fostret i hennes kropp genom den helige Andes kraft.Gud behövde inget provrör.Därför var Maria inte Jesu biologiska moder.

 

Jesus befann sig en gång i ett hus i Gallileen,där han undervisade.Då kom Jesu sk. bröder och Maria dit.Någon sade till honom:Din mor och dina bröder står där ute och vill tala med dig.Jesus sade:”Vem är min mor  och vilka är mina bröder? Han visade på sina lärjungar och sade:”Det här är min mor och mina bröder.Man kan ju ha olika tankar om varför de ville tala med Jesus.Emellanåt ville bröderna,att Jesus skulle uppehålla sig i Judeen.Antagligen tyckte de inte om det Jesus sade:”Bryten ned detta tempel och jag skall bygga upp det på tre dagar,låten de döda begrava de döda.

Nu var det en svensk författare,som tyckte,att Jesus överilat sig.Han hade brutit mot fjärde budet.För det första var det inte rätt av Maria och de sk.bröderna,att ge Jesus Anvisningar om hur han skulle tala.För det andra var Maria inte Jesu biologiska moder och de sk.bröderna var inte mera syskon med Jesus än vad du och jag är.Därför tycker jag,att Jesus hade all rätt att uttrycka sig på det sätt han gjorde.Vi bör inte överdriva ej heller underskatta Maria i det här avseendet.Det var en stor ära för henne,att Gud valde hennes kropp,där Jesus-fostret skulle växa.

Vi kan inte säga,att hon var Guds moder eftersom hon inte var Jesu biologiska moder.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.