Tillbaka till hemsidan

Försonad.

 Jag behöver inte bli kallad, upplyst eller bli helgad genom den helige Ande för att kunna stå inför Jesus. Jag får komma precis som jag är. Men likväl kan jag inte komma inför honom med egen kraft eftersom jag är passiv. Gud är den, som i detta avseende är aktiv. När jag genom ordet har förstått, att jag inte som sådan kan bestå inför Gud på domens dag söker jag Gud till försoning. Då kommer Gud att genom den helige Ande dra mig till Jesus fastän jag skulle vara en stor syndare och icke helgad genom den helige Ande. Vad händer? Gud ger mig, som en gåva, tro och förtröstan på Jesus. Då blir jag född på nytt.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.