Tillbaka till hemsidan

Gudaföderska.
 Detta uttryck gudaföderska gjorde inte Maria till Guds Moder. Jag kan tänka mig, att Maria bar och födde människan Jesus och därigenom även Jesus Guds Son. Detta gjorde henne inte till varken människan Jesu eller Guds Sons Moder. Hon måste ju vara ursprunget. Det var inte hon som "gjorde" Jesus Guds Son. Det var Gud som satte in Jesus-fostret i hennes kropp. Det var Gud, som var ursprunget till Jesus Guds Son. Även Jesus kallade inte Maria sin biologiska moder. När Guds Son säger så, då bör även vi tro på Guds Sons ord. När han sedan pekar på sina lärjungar och säger:" Där är min moder och mina bröder", så har jag förstått det så, att Guds Son som här talade kände släktskap med den Heliga Anden. Lärjungarna hade blivit födda på nytt, delaktiga av den Heliga Anden, som bodde i dem.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.