Tillbaka till hemsidan

Vägen.

 ( Rom 7 ) Här talas om hur det är för en kvinna, som är gift med en man. Om hon ger sig åt en en annan man medan hennes egentliga man lever så är hon en äktenskapsbryterska. Men om hennes man har dött är hon inte en   äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man.
( Rom 7:4 ) Här tar Paulus fram hur det är med den troende. Så haven ock I mina bröder genom Kristi kropp blivit dödade från lagen för att tillhöra en annan,  nämligen honom som har uppstått från de döda, på det att vi må bära frukt åt Gud.
Jesus dog och han hade sagt till sina lärjungar:" Jag skall gå bort och  dit jag går dit kan ni inte komma, men vägen känner ni. Detta var ett förunderligt ord för lärjungarna. Tomas stiger fram och säger:" Herre hur kan vi känna vägen om vi inte vet vart du går?" Vad säger då Jesus till Tomas? Han säger:" Så länge Tomas har du varit hos mig och du känner ännu inte vägen. Vad avsåg Jesus? Min uppfattning är, att fastän han köttsliga kropp skulle ha gått förgängelsen till mötes hade han likväl gett sitt ord. Därför är just hans ord vägen. Till vad då? De är vägen till att vinna evigt liv. Därför är Jesu ord grunden för kristendomen. Allt detta med  Apostlagärningarna, Paulus många brev, Hebreerbrevet, Petri, Johannes, Jakobs och Judas brev är endast tillämpningar.
När Jesus dog och om hans köttsliga kropp skulle ha gått förgängelsen  till mötes så är det med den uppståndne det vill säga den gudomliga som vi skall bli förenade. Om hans köttsliga kropp upplöstes och gick förgängelsen till mötes var det därför som Jesus sade :" Dit jag går dit kan ni inte komma." Men vägen till att bli förenade med den uppståndne den har vi fått. Därför är det på den uppståndne som vi skall tro.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.

 

a