Tillbaka till hemsidan

Slutfas.

 Man har spekulerat över detta varför Jesus sade:" Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig?" Jag tror inte, att Jesus dog andligen, när han sade detta. Det var så, att Jesus som genom sin mänskliga kropp skulle försona människan med Gud skulle inte få förlita sig på sin gudomliga makt, utan det var människan Kristus Jesus som skulle möta djävulen allena. En människa har ju heller ej gudomlig makt. Han skulle som människa möta djävulen. Det var detta som Jesus var rädd för. Men eftersom Gud hade lovat att fortsättningsvis förhärliga sitt namn genom Jesus förstod Jesus, att Fadern var där  även om han inte direkt skulle hjälpa. Han hade likväl gett Jesus de verktyg han skulle använda. När de första människorna föll för djävulen ville Gud se om denna andra människa skulle kunna motstå djävulen. Under stora påfrestningar förblev Jesus Gud lydig och redan vid sin fysiska död hade han vunnit över syndens, dödens( den andliga) och djävulens makt. Relationen till Gud bröts aldrig i något skede. I denna tunga slutfas av frälsningsuppdraget, som varade inte ens en timme skulle han möta djävulen allena utan hjälp av Fadern fastän han var närvarande. Det var detta som Jesus var rädd för. En tung period med många fallgropar. Men Jesus klarade sig ända fram till korsets död och förblev syndfri. Efter den fysiska döden är det alldeles självklart att han förblev utan synd eftersom han då hade övergått i den gudomliga kroppen. Gud syndar aldrig. Han kunde vid sin fysiska död med förtroende säga:" Fader i dina händer befaller jag min ande." Jag kan se hur glad Jesus var att få dö den fysiska döden, ty då hade han slutfört det som han hade kommit för. Han gick ned i dödsriket i triumf. Han hade segrat över den andliga dödens tilltänkta grepp på honom. Han återvände till Josefs grav, till det yttre i Guds gestalt med gudomlig kropp. Vi har läst att Gud har kropp. Det får vi veta när Mose ville se Gud. Gud har ett ansikte, som ingen människa kan skåda utan att dö den fysiska döden. Han har rygg och händer. När den gudomliga Jesus kommer till graven i form av ett mycket starkt ljussken, faller de romerska vakterna på sina ansikten och är som döda. Tänk att hedningar vittnar för oss kristna och ändå förstår vi ingenting. Dessa hade upplevt ljungelden, men detta sken var mycket starkare än ljungelden. Detta sken, Guds strålglans, kan ingen ängel åstadkomma. Jesus har nu rätt att använda sina gudomliga möjligheter eftersom frälsningsverket  blev slutfört när Jesus sade:" Det är fullbordat." Han gav befallning åt en ängel att lyfta undan stenen. Sedan gick han in i graven , lösgjorde kroppen från bindlarna och förde den till en grav bland de ogudaktiga. Gud behövde inte längre det verktyg, som han hade använt, Jesu köttsliga kropp, eftersom frälsningsverket hade slutförts. Även vi människor behöver inte hans köttsliga kropp, eftersom vi genom honom har fått vägen till evigt liv såsom Jesus sade. Han sade även:" Jag skall gå bort och dit jag går dit kan ni inte komma. När Jesus sade, att han likväl skulle komma igen så handlade detta om den uppståndna förhärligade kroppen. Detta senare ord annullerar inte det förra, utan båda står sida vid sida som representerande den fulla sanningen. Jesus ändrade inte på någonting senare av det som han tidigare hade sagt. Det ena ordet handlar om hans köttsliga kropp. Det senare om hans andliga kropp.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.