Tillbaka till hemsidan

Jesus som Gud.

I den Niceanska trosbekännelsen heter det om Jesus, att han blev född av Fadern före all tid. Detta att han redan då hade kropp, inte köttslig kropp, men gudomlig. I detta avseende var han lik Fadern, som även har gudomlig kropp. Denna gudomliga förblev Jesus i för all framtid. När han blev människa hade han kvar den gudomliga kroppen, som är evig. När sedan Jesus dog på korset, dog endast människan Jesus, men Jesu gudomliga kropp dog inte. Därför övergick Jesus i den gudomliga kroppen och hade full rätt därtill eftersom försoningsverket var slutfört. Man kunde visserligen döda människan Jesus, men Gud kan man inte döda. Det var även med denna kropp den gudomliga han uppstod. På förklaringsberget växlade Jesus mellan den köttsliga och den gudomliga kroppen. När han övergick i den gudomliga var den köttsliga gömd därunder och lärjungarna såg endast den gudomliga. De blev förskräckta föll och övergick i ett medvetslöst tillstånd. Samma sak hände med de romerska vakterna utanför Josefs grav. Sedan övergick Jesus i den mänskliga och den gudomliga gömdes därunder. Sedan gick han till sina lärjungar och tog dem ut ur detta medvetlösa tillstånd och sade:" Varen icke förskräckta." När lärjungarna såg den gamla vanliga Jesus var de inte längre rädda för honom. Jag har i det här sammanhanget tänkt på en dator. Även här kan vi ha två program, det ena under det andra. När vi trycker på namnlisten på det program som ligger under kommer det att lägga sig på det andra. Jesus skulle under sitt jordelivs dagar visa den köttsliga och den gudomliga skulle vara gömd. Men det är alldeles klart att den fanns där, eftersom Jesus även här var Gud. Den köttsliga var emellertid det verktyg Gud använde sig av för att försona människan med sig själv.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande