Tillbaka till hemsidan

Gudaväsen.
I PS 8:5-8 står det: Vad är en människa, att du tänker på henne eller en människoson, att du låter dig vårda om honom? Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen, med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till herre över dina händers verk, allt lade du under hans fötter. Det har bara funnits en sådan människa, Jesus. Gud gjorde honom nästan till ett gudaväsen.