Tillbaka till hemsidan

Var Jesus Gud?

 I 1917 års bibelöversättning, som jag använt i många år och NT 81, som är en senare översättning som jag har vill jag jämföra två översättningar. Det är Hebr. 1:9.

 I 1917 års bibelöversättning står det:
Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet därför o Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.

 I NT 81 har denna vers översatts:
Du har älskat rättfärdigheten och hatat orätten. Därför har Gud, din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina likar.

 Denna vers är ju ett direkt tal till Jesus. I 1917 års bibelöversättning tituleras Jesus med namnet Gud. I NT81 tillkommer benämningen Gud endast Fadern.
 Jag tror ju att Jesus är Gud och därför kan jag icke tro på den  översättning man ger i NT81.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.