Tillbaka till hemsidan

Åsikt

 Ifrån Luk.1:35 läser jag , att ängeln svarade och sade till henne:" Helig Ande skall komma över dig, överskygga dig, därför skall ock det heliga som varder fött kallas Guds Son.
 När jag som barn gick i folkskolan hade vi en sträng lärarinna, som ansåg att vi borde kunna katekesen utantill. När jag kom till skriftskolan var det ungefär samma sak som jag hade lärt mig i folkskolan. Vi lärde oss framför allt den apostoliska trosbekännelsen. Där står det bland annat, att han blev avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria. Nu står det inte direkt så i Bibeln. Nu har man i många kristna kretsar inte nöjt sig med , att han blev avlad av den Helige Ande, utan man har sagt, att han blev avlad av den Helige Ande och jungfrun Maria. Det är någonting som är helt utanför Bibelns lära. Det står alltså inte alls avlad i Bibeln. Kanske man skulle förkasta de ord som står i den apostoliska trosbekännelsen i detta avseende .och följa Bibelns ord. Då skulle den lyda:" Helig Ande kom över jungfrun Maria. Då blev hon gravid och födde Guds Son när tiden var inne. Man skulle helt slopa detta med avlad, eftersom det har skapat mycken förvirring.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.