Tillbaka till hemsidan.

Den  fria viljan.
Gud gav nog människan och änglar fri vilja. Paulus sade:" Det jag vill det gör jag inte, men det jag inte vill det gör jag:" Detta betydde, att Paulus nog insåg, att han hade fri vilja, men på grund av arvsynden kunde hans vilja inte reagera i rätt riktning. Om vi jämför Paulus med människan Jesus, så kan vi säga att Jesus visserligen var syndfri av Gud frambringad i Marias kropp. Likväl kan det tänkas, att även han skulle ha fallit på samma sätt som Eva, som även hon var syndfri när Gud hade skapat henne. Eftersom Gud sände sin Son, så blev Jesus styrd av denne  Guds Son. Hans vilja blev underordnad Guds (Guds Sons) vilja. Därigenom blev människan Jesu vilja likriktad med Guds vilja och därför föll han aldrig i synd under hela den tid som han gick omkring på vår jord. Den svåra tidsperioden skulle bli vid den nionde timmen. Då skulle han stå inför djävulen som enbart människa, visserligen syndfri, men sårbar människa. Denna tidsperiod var visserligen kort, men han förblev som människa Gud lydig ända in i döden. När Luther talar om den trälbundna viljan som vi människor anfäktas av, då beror detta på vår arvsynd. Då förvrängs det hela och vi gör det som är orätt, även om vi inte vill det. Om detta var det som Paulus talade.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.