Tillbaka till hemsidan.

Pauli linje.
 I Johannesevangeliet står det mycket viktiga ting, som inte står annorstädes. Där står det om Nikodemus besök hos Jesus om natten, även detta att han var tillsammans med Josef för att föra Jesu kropp i graven. Han nämns inte om i de andra evangelierna. Jesus ( Guds Son ) sade till Marta :" Jag är Uppståndelsen och Livet." Detta "är" betydde, att han var det före all tid och ständigt och oavbrutet. I Joh.10:17 står det:" Fadern älskar mig för att jag ger mitt liv för att sedan taga det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min Fader. Här ser vi att han inte behövde hjälp för att stå upp. Dessa viktiga ting hade ju inte Paulus läst, eftersom Johannesevangeliet skrevs år 98. Paulus halshöggs på 60-talet på Neros befallning.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.