Tillbaka till hemsidan

Kristus Jesus.
 Vi skall bekänna, att Jesus är Kristus. Nu var det ju så, att människan Jesus inte var till före all tid. Men  däremot var Kristus till före all tid. I Kristus skapades allt i himmelen och på jorden. Kristus är alltså liktydigt med Guds Son. När Jesus sade till fariseerna:" Förrän Abraham var till är jag," då var det inte Jesus som sade så, det såg endast så ut. Det var den inneboende Kristus (Guds Son), som sade så. Detta förstod inte fariseerna.  De ansåg , att den som talade till dem var en människa, enbart människa. Kristus tog sin boning i Jesus och därför hör Kristus och Jesus ihop eftersom de befann sig i samma person.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande