Tillbaka till hemsidan.

Uppväckelsen.
I Filipperbrevet skriver Paulus från Rom, att de som hör till kejsarens familj hälsar er. Han trodde, att han snart skulle vara i församlingen i Filippi, men i stället krävde Nero hans halshuggning, vilket verkställdes år 66. Johannesevangeliet skrevs 30 år senare. Paulus hade inte läst johannesevangeliet. I detta evangelium står det något som inte står i de andra evangelierna.
1) Nikodemus besök hos Jesus  om natten.
2) Jesu ord till Marta:" Jag är Uppståndelsen och Livet."
3) Efter det att han hade stått upp sade han till Maria från Magdala:" Rör mig inte, ty jag har ännu inte farit upp till Fadern."
1) Det är ju märkligt, att det inte i något annat evangelium står något om denne Nikodemus. Där står det , att det var Josef, som tog ned Jesus från korset. Ensam vältrade han stenen framför graven. I johannesevangeliet var Nikodemus med, vilket verkar mera trovärdigt. Paulus använde inte uttrycket född på nytt, utan rättfärdiggjord ett uttryck från GT som han kunde mycket bättre än lärjungarna.
2) Om nu Fadern uppväckte honom, Så var inte Guds Son Uppståndelsen och Livet och Guds Son framstår som en lögnare.
3) Om nu  Fadern uppväckte honom, hur kunde han då säga:" Jag har ännu inte farit upp till Fadern. Hade inte Fadern kontakt med honom när han uppväckte honom?
Nu skall ingen tro, att jag ringaktar Paulus. Han var den allra främste att föra ut evangeliet till hedningarna. Han var synnerligen aktiv och utsatte sig för faror. Jag förstår mycket väl hans linjedragning. Vi skall komma ihåg, att Paulus  sade, att inte allt vad han sade var från Herren. Det säger han i korinterbrevet. Korinterna höll ju nästan på att göra honom till Gud. Han måste riktigt fråga dem om de trodde, att han lidit och dött för dem.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.