Tillbaka till hemsidan

Gravsättning.

 I våra kyrkor i vårt land håller man fast vid en viss regel vid gravsättning. Man anser att kistan skall läggas i graven så, att benen kommer mot öster. Man har den uppfattningen, att när Jesus återvänder kommer han från öster. Det skulle då vara galet om man hade ryggen vänd mot frälsaren. Det finns ord i Bibeln, som kan tänkas stödja en sådan tankegång. Det är framför allt Hes.43. Om detta har med gravsättning att göra kan diskuteras. Det andra ordet är från Matt.24:27. Även om det står, att det skall vara som när ljungelden går från öster till väster, när Herren kommer, så tror jag inte att det har med riktningen att göra. Ljungelden går från öster och ses ända i väster. Den går över hela himlavalvet. Det är fråga om en stor ljungeld.
 Att hålla sig till denna regel är ju förstås en form för gravsättning. Likväl kan jag inte se att det för den döde är någon skillnad, om han (hon) drunknar och kommer på havsbotten att ligga i nordsydlig riktning. Om den döde blir kremerad är det ingen skillnad än att bli begravt på vanligt sätt.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.