Tillbaka till hemsidan

Rättfärdig.

 När Jesus dog på korset, så hade han gjort det, som han hade kommit för. Han hade övervunnit djävulen. Han hade inte andligen dött, det som Jesus verkligen fruktade för i Getsemane. Han blev alltså redan här på korset vid sin död rättfärdiggjord och kunde med fullt förtroende överlämna sin ande i sin Faders vård.
 När han uppstod skedde det inte någon förändring av hans gudomliga natur. Han var den han alltid av evighet hade varit nämligen Uppståndelsen och Livet.

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.