Tillbaka till hemsida

Försoningskropp och härlighetskropp.

 En del teologer blandar ihop dessa begrepp. Det är fastän man kanske inte märker det mycket utbrett, att man använder sig av sammanslagningsteologi. Man sammanför två begrepp och tror säkerligen att man då får ett enklare evangelium att hanskas med. Om man har svårt att förstå varför Jesus på korset frågar varför Gud har övergett honom och samtidigt kommer ihåg, att han beskyllde Filippus för att han inte hade förstått, att Jesus var i Fadern och Fadern i Jesus, då kan det kanske hända att någon uppfattar det så, att Jesus måste i det ena fallet ha talat osanning. Så var det inte. När Jesus talar med Filippus, talar han om härlighetskroppen, den som han hade haft före all tid, född av Fadern. Denna kropp hade han även på korset. Även här på korset gällde det, att han hade sin härlighetskropp och var i Fadern. När han frågade varför Gud hade övergett honom, så var det ju med tanke på  försoningskroppen, som alltså var en människa Kristus Jesus. De här orden ,som Jesus säger på korset, är egentligen för att vi skall förstå, att försoningskroppen var en människa. Detsamma kan vi inte säga om härlighetskroppen, som inte var en människa utan Gud.

Vill du diskutera med mej, skriv gärna ett e-postmeddelande