Tillbaka till hemsidan

Övergiven.
Man säger:" När förbindelsen med Gud var borta då inträffade den andliga döden. Förbindelsen med Gud var inte i något skede borta vid den nionde timmen, därför att Jesus förblev Gud lydig och trogen. Och fastän Gud hade tagit bort sin Son och Jesus stod där som syndfri, sårbar människa inför djävulen, så föll han inte i synd därför att han aldrig i något skede övergav Gud på samma sätt som Eva. Ett mästerverk utfört av en människa. Gud var glad och krönte honom med ära och härlighet. Försoningsjobbet utfördes utan att han föll i synd och han kunde säga:" Det är fullbordat."                        

Har du synpunkter, skriv gärna ett e-postmeddelande.